Statek, dnes č.p. 51 je původním hospodářským stavením v obci Chramosty. Současný obytný prostor přístupný z návsi vznikl postupnou úpravou zemědělsky využívaného objektu.

Historicky původní obytná část č.p. 1 se již nedochovala a v současné době je na základech půdorysu původní stavby letní kuchyň a bazén.

Druhé, historické obytné stavení na parcele 1/2 bylo stavebně řešeno až roku 1893. Bylo vybudováno jako nové č.p. 44 za Františka Trmala.

Významnou rodinou hospodařící zde na statku byla tedy historicky právě rodina Trmalova 19/20st. Ve století 20tém rodina Semínova č.p. 44, poté byl statek prodán rodině Milana Švejcara – č.ev. 1 po jeho smrti v roce 1985 převzala správu později znovu provdaná Sylvie Švejcarová-Kvasničková, dnes pokračuje další generace, rodina Jarešova již jako č.p. 51.

Dnešní stav je kompozicí historických reliktů a moderních technologií 21ho století. Statek průběžně opravujeme a udržujeme.

  • historické plány konec 19st.

….